Archive for mai, 2015

Scurta memorie a răului la români

vineri, mai 1st, 2015

Un prieten, ceva mai mare decat mine, eminent jurist, mi-a semnalat un fragment dintr-unul din manualele sale de drept de la Universitate, din anii ’70. Lecturaţi-l şi apoi socotiţi cam pe unde suntem acum cu mentalităţile:

Numai capitaliștii, în lupta lor dusă de pe poziții de clasă împotriva maselor muncitoare de la orașe și sate, au acordat vârfurilor lor celor mai reacționare care formau parlamentele, privilegiul imunității. În societățile bazate pe exploatarea omului de către om dreptul este expresia interesului claselor dominante ridicat la rang de lege. De aceea legislatorii au nevoie de o protecție specială împotriva poporului. În orânduirea socialistă în care clasele sociale au dispărut și în care membrii adunărilor legislative naționale sunt reprezentanți ai întregului popor, o asemenea instituție, a imunităţii, și-a pierdut sensul. În democrațiile populare membrii parlamentului răspund în fața legii la fel ca orice cetățean.