Discurs la Zilele Eminescu, Botoşani, 15 ianuarie 2014

În miezul acestor dezbateri politice aprinse, trebuie să ne amintim că, totuşi, o societate se legitimează nu atât prin oamenii ei politici, cât prin oamenii ei de cultură. Ceea ce rămâne în istoria lumii nu e legat de numărul de voturi obţinut în campaniile electorale, cât de numărul şi valoarea cărţilor apărute, de patrimoniului cultural şi ştiinţific creat şi de evoluţia, în aceeaşi măsură, a mentalităţilor. Iată ce aflăm, în această privinţă, dintr-o ştire publicată de revista România literară şi care reia date oficiale ale Ministerului Culturii şi Ministerului Economiei de pe malurile Senei. În Franţa, statul cheltuie pentru cultură, anual, 13 miliarde de euro, ceea ce e de … o sută de ori mai mult decât în România. Ce să mai spunem decât, vorba francezului, à bon entendeur, salut!

Şi acum, iată discursul:

Sunt mulţi ani de când ne  întâlnim în deschiderea acestei Gale. Astăzi aş începe  chiar cu întrebarea, retorică desigur, pe care a pus-o Nicolae Manolescu astăzi  de dimineaţă – de ce este Mihai Eminescu Poet Naţional? Este o sintagmă pe care noi ne-am asumat-o, dar foarte rar ne-am încumetat să dăm şi răspuns la această  întrebare.

Avem foarte mulţi poeţi mari. Putem să ne întrebăm de ce nu este Arghezi poetul naţional, de ce nu  Blaga, de ce nu Bacovia, de ce nu Nichita Stănescu? Ei sunt atât de mari încât  între ei încap grade de comparaţie dar nu grade comparative. Pe ei îi putem  aprecia la modul superlativ, nu
comparându-i pe unii cu alţii.

Poate dacă am avea resurse petroliere câte  resurse poetice avem, România ar fi cât Arabia Saudită – nu mă încumet nici ca  metaforă s-o compar cu Siberia. Din acest motiv, vorbind despre Mihai Eminescu,  cred că trebuie să-ncepem prin a spune că trebuie să ne eliberăm de orice complex de inferioritate.

Nu exista culturi mari şi  culturi mici. Între culturi nu se poate face o măsurare aşa cum faci, de pildă,  la munţi cu metrul de la Sevres. Nu există un etalon de acest fel pentru a  măsura valoarea culturii. Cultura nu se măsoară în metri – ca munţii. Cultura  se măsoară în profunzimi – ca fântânile… Dacă priveşti două fântâni n-ai să ştii care este mai adâncă. Vrei să ştii? Gustă-i apa; cu cât apa va fi mai  răcoroasă şi mai limpede, cu atât acea fântână este mai adâncă, mai profundă.  Vrei să ştii dacă o cultură este mai mare sau mai mică – trebuie întâi s-o  cunoşti.

A existat un răspuns dat  omenirii întregi de cei care s-au numit deasupra tuturor, universali, καθολικός,  – mă refer la catolici – care-au construit cea  mai mare biserică creştină din lume, Basilica San Pietro. Şi ca să dovedească  faptul că este într-adevăr cea mai mare biserică a creştinătăţii, de la altar  începând există câteva linii: până aici este Domul din Koln; până aici este  Catedrala Notre-Dame şi până aici este Catedrala Saint Paul de la Londra.

Mă întreb: unde ar trebui să punem linia dacă ar trebui să măsurăm de  la altar până unde este Voroneţul sau Horezul? Probabil că ar fi atât de  aproape de altar încât, mulţi nici măcar n-ar observa această linie.Veţi spune  însă că mănăstirea Voroneţ este cu ceva mai prejos faţă de suratele ei mai mari?!?!

Fireşte că, în replică,  unii vor încerca să compare listele  creatorilor de cultură. Vor spune, de pildă,  să arate că în Germania au existat în perioada Barocă mulţi compozitori faimoşi, în timp ce în teritoriile româneşti, prezenţa  lor este sporadică. Eu vreau să dau răspunsul la acest tip de abordare care  face comparaţii între culturile, dacă pot să spun aşa, culte.

Teritoriul românesc nu a  fost niciodată epicentrul unui imperiu. Poate doar în vremurile mitice ale  hiperboreenilor şi ale locurilor de putere pe care noi încă nu le-am cercetat  îndeajuns. Acest ţinut a fost tot timpul la marginile imperiilor brazdat de roţile  carelor de luptă, de copitele cailor, de şenilele tancurilor. De aceea,  neexistând structuri instituţionalizate puternice, neexistând de pildă, armată  regulată până la 1862, neexistând universităţi în adevăratul sens al cuvântului,  neexistând burghezie înfiripată decât după „Pacea de la Adrianopole” când am  putut să facem comerţ cu grâne, tipul nostru de cultură a fost diferit. Tradiţiile  noastre au fost, mai degrabă, populare. Dar, dacă iei în ansamblul său folclorul  românesc şi cultura de identitate românească, atunci ne numărăm printre marile  culturi ale lumii.

De aceea, cred eu,  privind în acest fel cultura românească, ne putem asuma şi orgoliul de a avea  un Poet Naţional.

Vedeţi dumneavoastră,  cuvântul acesta „naţional” a avut percepţii diferite în istoria românilor. Faţă  de dezinvoltura cu care era el utilizat în preajma Marii Uniri, uneori până la  sacrificiu, astăzi există o anumită stânjeneală. Există – dacă-mi permiteţi  această îndrăzneală – chiar o teamă de a fi patriot. Simbolurile naţionale sunt  considerate adesea anacronice. De ce? Pentru că nu ne-am eliberat de  mentalitatea cu care vedem naţionalul mai degrabă că pe-o captivitate decât ca  pe-o revelare. Îl vedem ca pe-o izolare – mai degrabă ca pe-o înfaţişare în  faţa lumii. Îl vedem ca pe-un mod de-a închista frustrări şi vanităţi  decât ca pe un mod de-a prezenta dezinvolturi  şi orgolii. Avem nevoie de mai mult curaj pentru a ne afirma patriotismul.

Şi, în acest context, vine  întrebarea: de ce Mihai Eminescu este Poet Naţional? Vedeţi dumneavoastră, „naţionalul”  are diverse forme de manifestare: există „naţional” în ce priveşte frontierele,  există „naţional” în ce priveşte sistemul constituţional, în ce priveşte  moneda…Ce înseamnă „naţional” în cultură? „Naţional” în cultură este corespondentul spectrului de traume  nelecuite ale unui popor.

Noi facem o diferenţă pe  care n-o înţelegem adesea foarte bine sau n-o conştientizăm, între Antichitate  şi perioada de după Antichitate. Antichitatea ni se pare o perioadă luminoasă  din existenţa umanităţii. Ba chiar, atunci când valorile Antichităţii au fost  preluate iarăşi, am spus că este un gest de mare redeşteptare culturală, cum a  fost de pildă Renaşterea. De ce? Pentru că între Antichitate şi Evul Mediu a  existat această parabolă a învierii lui Iisus Cristos. Iisus Cristos a preluat,  prin jertfa sa, păcatele de până atunci ale omenirii. Într-un anumit fel,  jertfa sa a despovărat, a luminat perioada de până la el.

Antichitatea a fost extrem  de sângeroasă. Cu toate acestea, în conştiinţa omenirii de după, din era creştină,  Antichitatea este – într-un fel- curăţată de aceste păcate. Şi-n conştiinţa  noastră Antichitatea este un model de prezentare a lumii: secolul de aur al lui  Pericle, marii clasici, tragediile antice etc. Ei bine, în schimb, Evul Mediu  este întunecat, Evul Mediu este plin de represiuni, de invazii,  de molime…

Iisus a lasat perioadei ce  i-a urmat ipoteza unei judecăţi care va veni. El a putut să facă acest lucru  pentru că originea sa, trecută prin miracolul naşterii de către Maica Sa, era  divină. Noi oamenii, dacă încercăm ca El să invocăm adevărul şi dreptatea, nu  vom putea să-mpărţim dreptate decât cu sabia şi dacă vom invoca adevărul  nostru, vom ajunge să fim captivi în propriul adevăr.

Mihai Eminescu nu avea origine divină. Ba chiar, Mihai Eminescu era un om că toţi ceilalţi. Nu vreau să  revin acum asupra acestei teme; anul trecut, am arătat cum era omul Mihai Eminescu,  cu plăcerile sale omeneşti de a bea bere, de pildă, sau de a fuma. Dar aceste  detalii nu fac decât să sporească măreţia sa. Cred eu că, spre deosebire de  alţii, el a avut intuiţia posterităţii sale. Nu ştiu să existe vreun alt  scriitor român care, cu atâta minuţiozitate, să-şi păstreze manuscrisele. De  parcă ştia că într-o bună zi cineva – un Petru Creţia sau un Eugen Simion sau  altcineva- le va aduna şi le va prezenta celorlalţi.

Mihai Eminescu, nefiind de  origine divină, a fost, mai mult de atât şi dacă pot spune aşa, unul dintre cei mai smeriţi scriitori români. Nu cred că există mulţi scriitori care să se  încumete, în sinceritatea credinţei lor, să scrie o rugăciune atât de frumoasă  cum a scris-o Mihai Eminescu despre Crăiasa Crăieselor, despre Maica Domnului.

În credinţa lui, Mihai  Eminescu a asumat patimile noastre pentru mai departe. In această înşiruire a  traumelor poporului român pe care le purtăm cu noi, nu le conştientizăm şi nu  le vindecăm,  Mihai Eminescu a fost  împreună cu noi în toate momentele grele. Ceea ce separă un mare poet de un Poet Naţional este aceea că Poetul Naţional are un cuvânt de duhovnicie pentru  fiecare din momentele de cumpănă ale unui popor. Faceţi un spectru al secolului  trist pe care l-am încheiat. Evaluaţi răscrucile poporului român şi veţi găsi  pentru fiecare dintre ele cuvinte ale lui Mihai Eminescu care pot fi sfat,  îmbărbătare sau mângâiere. Şi, din acest punct de vedere, putem spune chiar mai  mult de-atât: că Mihai Eminescu, într-un fel, ne despovărează. El preia ca un  atlant o parte din suferinţele noastre.

Veţi spune: bine, dar dacă  un poet te vindecă, dacă există traume şi cultura le poate lecui, într-o bună  zi poate n-o să mai avem nevoie de poeţi şi de poezie. Ei bine, dragii mei, noi  oamenii şi noi românii suntem dintre aceia ce stau pe malul Babilonului. Noi, pe masură ce ne lecuim – ne vătămăm. Şi  pe măsură ce ne vătămăm – ne lecuim. De aceea, viaţa fiindu-ne un fel de-a te  vătăma şi de-a te lecui, vom avea mereu nevoie de Mihai Eminescu. Şi de asemenea,vom  avea nevoie de ceilalţi, care, fiecare în felul său, ca apostolii desculţi – şi  a fi desculţ e un gest de smerenie- duc mai departe poezia românească. Şi ar fi  suficient, de la Mihai Ursachi până la Nicolae Prelipceanu, să evocăm numele laureaţilor
premiilor” Mihai Eminescu”, pentru a vedea aceste două temeiuri ale noastre: în  primul rând, că nu suntem o cultură mică si trebuie să ne lepădăm de orice  complex de inferioritate şi în al doilea rând, că lecuirile noastre sunt şi  vătămările noastre şi avem, de aceea, nevoie de acest însoţitor care va fi  mereu Mihai Eminescu.

358 Responses to “Discurs la Zilele Eminescu, Botoşani, 15 ianuarie 2014”

 1. Kronstadt an der Graft spune:

  Urez celor ce mai rezistă pe aici o noapte veselă.

 2. tudor spune:

  E prea liniste, asa ca voi incerca sa adorm.

  Noapte buna!

 3. sorin gyorgyfalvi spune:

  @ Kronstadt

  ai fost optimist cu 30%…

  Retorica asta pe mine insa nu ma mai convinge sa ma mobilizez la vreun vot. Daca se va inventa amenda pentru neparticipare o sa prefer sa o platesc… Vorbesc doar ipotetic acum, pentru ca nu se va inventa asa ceva. Cei care sunt de buna credinta si au fost la guvernare au avut sansa lor sa demonstreze ca pot sa faca din tara asta o tara cel putin corecta cu cetatenii. Acum eu nu mai cred ca e posibil in decursul vietii mele.

  Oameni cu patalamale la mina (diplome, doctorate, etc) au venit de-au cerut votul pe ideea ca vor face ceva pentru tara asta, si din pacate toti au sfirsit prin a-si cere scuze: ba ca serviciile, ba ca n-a fost timp, ba ca-i criza, ba ca-i tradare (asta o sa o zica crin, inca n-a ajuns la scadenta)… in fine. Au trecut 24 de ani. O viata de om, in care n-am auzit decit povesti, ca sa nu le zic minciuni. Ideea e ca traim din ce s-a facut in vremea lui ceasca… Va bucurati ca aveti iPhone-uri si Mercedes-uri? Nu va bucurati, ca nu-s facute de romani. Loganul? Nici macar ala nu e al nostru, ca si Nokia fuse si se duse… asa ca nu trebuie sa uitam ca Loganul e al Renault-ului, nu al Romaniei. Va bucurati ca puteti totusi sa cumparati toate astea? Pai sa nu va bucurati, ca daca analizati esenta tara asta traieste din vinzarea bogatiilor subterane! Dar alea o sa tina pina intr-o zi… cind copii nostri vor primi de la noi o tara secatuita si fara nicio baza de dezvoltare. Fara infrastructura, fara tehnologie, fara capital. Si cu datorii!

 4. sorin gyorgyfalvi spune:

  @ tudor

  multa lume n-a inteles logica usl-ista la referendum, pur si simplu pentru ca n-a fost nimic de inteles, si pentru ca un grup de prosti din conducerea usl s-au lasat condusi de un grup de tradatori…

  Mai pe urma cind s-au prins si ei, le-a fost tirsala sa recunoasca… Atit de simplu e tot.

  Asa nici acum nu e nimic de inteles. Nu exista in tara asta oameni atit de destepti pe cit ai vrea tu dintr-un singur motiv: pentru ca daca ar fi existat atunci s-ar fi vazut in dezvoltarea tarii chestia asta. Am fi avut macar cite un geniu pe cite un domeniu… Dar asa n-avem nimic. Au plecat oamenii. In tara asta au ramas copii, batrinii si bolnavii… Iar unii se folosesc de neputinta lor!

 5. sorin gyorgyfalvi spune:

  @ tudor

  …si inca ceva.

  Ziceai ca cu cit iese pnl mai tirziu de la guvernare cu atit le e mai greu psd-istilor sa pregateasca un candidat. Nimic mai gresit. Cu ar fi iesit mai devreme cu atit avea sanse sa-l si discrediteze pe eventualul candidat psd! Pe metoda ta, am avea un Crin ofilit fata in fata cu un Oprescu fresh si cu toate poeziile “spontane” pentru campanie pregatite cu mult inainte de catre Bogdan Teodorescu! L-ar rupe pe Crin in bucatele!

  Despre Oprescu ti-as putea spune acuzatii pina miine dimineata… Dar.. daca ar trebui sa fac asta cu citeva zile inainte de alegeri poate ca nici n-as mai sti pe care s-o bag prima! In schimb, Crin e atacat si acum si o sa fie atacat in fiecare sfinta zi pina in ziua cind va spune ca nu vrea sa mai candideze!

  Deci, sa reluam: PSD n-avea de gind sa-l sustina pe Crin, de-aia l-a angajat cu mult timp in urma pe Bogdan Teodorescu si l-a tinut in continuare. Doar nu cumva crede cineva ca a fost tinut ca sa-l ajute pe Crin Antonescu sa devina presedinte?! Bun. Deci daca PSD nu il sustine pe Crin, atunci Crin este cel care avea nevoie de timp, de mult timp, pentru a putea pregati o retorica de candidat gen basescu, care o tinea pe aia cu cetateanul, ca el candideaza pentru cetatean si nu pentru partid!

  In fine, oricum vorbim degeaba, zarurile au fost aruncate demult, noi eventual doar putem fluiera a paguba.

 6. epolitikon spune:

  Si pe logica de mai sus, inca se mai poate face o schimbare. Iese Crin, intra Johannis. Fresh vs fresh, primar vs primar :). Dar care sa fie momentul?

 7. sorin gyorgyfalvi spune:

  @ epolitikon

  cu o luna inainte de inceperea oficiala a campaniei, exact pe sistemul “draga stolo”…

 8. Buddha spune:

  Sorin
  Epolitikon
  E posibila chestia cu rocada. Dar ce-ar avea Antonescu de castigat? Il vedeti in stare sa dea un pas inapoi pentru binele altora?

 9. epolitikon spune:

  @Buddha

  Pai cred ca ar castiga respect si si-ar prelungi “momentul” politic.
  Cred ca si politicienii sunt ca brandurile / afacerile, adica, apar, cresc, se maturizeaza, genereaza profit apoi se prabusesc ori se transforma definitiv.

  Daca produce surpriza, Antonescu isi prelungeste cu cativa ani buni pozitia de lider politic, inainte de a trece la pozitia de “fost” si mai incolo la pozitia de “ala”.

 10. epolitikon spune:

  @Buddha

  Doar ca o chestie atat de sincera si naucitoare e prea simpla pentru a fi luat in seama. Pur si simplu sinceritatea si simplitatea pot ridica bariere imense in luarea deciziilor.

  Plus ca nimeni nu a mai luat pana acum o asemenea decizie politica. Totul a fost un sah bine calculat, complicat, pregatit din timp la nivel national si international.

  Acum treaba-i simpla: vreti o bucata din mine, bine, stau aici, dati cu pietre. Dupa pauza de publicitate inainte de final, eu dispar si apare Johannis…

 11. emi spune:

  Buddha dacă ai şti astrologie ai şti că da, e un generos la pătrat, pentru că 1959 este anul mistreţului de lemn, şi mistreţul şi lemnul dăruiesc generozitate. Ce este interesant este că şi Klaus Iohannis e născut în acelaşi an. Sunt oameni care pun preţ pe idealurile lor şi pe felul cum rămân în istorie.
  Poate am reuşit să echilibrăm karma uciderii lui Nicolae Ceauşescu…

 12. emi spune:

  Şi mie îmi plăcea C.P. Tăriceanu când era la putere. În dublă opoziţie (şi în propriul partid ), s-a purtat greşit. Ca vicepreşedinte al unei alianţe de partide europene, ar fi trebuit să-i auzim guriţa la Referendum… a tăcut chitic ca nu cumva să-l ajute pe Crin. Jenant.

 13. Filip g spune:

  PNL nu poate ramane la nesfarsit fraierul de serviciu,bun doar de imagine pentru guvernul Ponta.Prelungirea agoniei nu ajuta nici PNL nici PSD.Crin are doua alternative:
  1Ponta accepta ministrii si pe Johannis Vicepriministru.
  2 Convoaca Consiliul National care valideaza retragerea ministrilor liberali ramasi in guvernul Ponta.
  Un moment”Razgandeanu”nu exista ca varianta actuala pentru PNL.

  @epolitikon,
  Johannis trebuie sa fie locomotiva PNL,lasand spatiu de manevra larg pentru prezidentiale………

 14. epolitikon spune:

  @soring

  Pai da, am spus mai inainte ca daca PNL-ul o ia pe cont propriu ca sa apuce presedintia, un scenariu cu mai multe sanse de succes ar fi cel “draga Stolo” dar intrebare e: mai din timp sau mai devreme?

  Are Johannis forta de penetrare a lui Basescu? (vezi campaniile “”vin la primarie” si “draga Stolo”)
  Are echipa potrivita de marketing si PR?
  Are distributia geografica necesara luptei unu la unu cu PSD-ul?

  In fine, daca stau sa proiectez cunostintele de marketing si branding pe zona politicului, nu cred ca Johannis are mari sanse dar mai mari decat Crin.

  Plus ca in joc e un factor major: pe cine alege Basescu sa sustina? Cine-i raul mai mic pentru marinar?

 15. sorin gyorgyfalvi spune:

  @ Budha
  @ epolitikon

  eu cred ca noi punem gresit problema!

  Sa iasa Johannis ca sa ce?
  Sa iasa Crin ca sa ce?
  Sa ramina PNL la putere ca sa faca ce? Sa faca ce-i taie pe ei capul? La formarea USL s-a intocmit un program de guvernare. Sarim peste faptul ca acum stim ca a fost facut doar din motive electorale. Nici bie n-au ajuns la guvernare si deodata le-au rasarit “ideile” din sac… Nu mai e buna reducerea fiscalitatii, trebuie inventate noi taxe; nu mai e buna dreptatea pina la capat, trebuie coabitare; nu ne mai opunem exploatarii de la Rosia Montana; dam pe bani de nimic tot inclusiv CFR-ul; nu mai facem noi politicile noastre economice, le luam de-a gata de la troica, samd…

  Pentru asta vreti voi sa iasa Johannis? Sau Crin, sau cine-o fi? Daca pentru asta era discutia, atunci eu va spun ca mi-e indiferent cine ne minte, cine ne fura, sau cine ne manipuleaza!

 16. sorin gyorgyfalvi spune:

  @ Filip G

  ai zis bine, Johannis locomotiva, de manevre :D

 17. Filip g spune:

  @sorin,
  daca nu ti-a fost suficient pachetul Basescu -Boc,cand de fapt toata puterea a fost la Cotroceni.Atunci viseaza frumos,cand puterea se afla totala in mana unor grupuri atunci intervine betia puterii.Ori Ponta se afla in sevraj,e avid de putere dar speriat de moarte de esec.
  Ori Crin si PNL trebuie sa-si spuna ferm punctul de vedere.
  Atuul PNL e faptul ca PSD nu respecta programul de guvernare,incepand cu Rosia Montana,gaze de sist,milionul de locuri de munca,scaderea taxelor……

 18. epolitikon spune:

  @sorin g

  Ca sa ne intoarcem chilotii pe partea cealalta :).

  Observ ca diliul a luat somnifere noi si nu a aparut inca pe aici cu bocancii lui de lucru-n vidanja ca sa faca ordine pe aici si prin ideile astea revolutionare…

 19. sorin gyorgyfalvi spune:

  @ Filip G

  aaah, am inteles acum! Deci PNL e garantul respectarii programului de guvernare! PNL la guvernare a vrut sa respecte programul de guvernare, dar n-au fost lasati de catre PSD. Probabil PSD-istii l-au influentat cu flacara violet pe Chitoiu sa faca tot ce zice troica, sa inventeze taxe, samd…

  In cazul asta dormi linistit! PNL vegheaza pentru tine!

 20. sorin gyorgyfalvi spune:

  @ epo

  nu zi hop

 21. livia spune:

  Daca as fi in locul lui Ponta, as mai reduce un post de vicepremier, conform intelegerii initiale: un singur vicepremier, de la PSD. Care ar mai fi mutarea lui Antonescu atunci?
  Si ulterior, restructurarea guvernului labartat.

 22. Filip g spune:

  @sorin,
  astept revolta in PSD cand lui Dragnea ii vor fii taiate fonduri.Marile proiecte a lui Sova ,transformate in Marile Esecuri”
  Ponta pentru mine ramane un liliputan politic,a plecat cu ideea lui in privinta accizei si s-a intors cu ideea lui Basescu.Asta cred ca va fii sfarsitul carierei politice.De regula nu gresesc la previziuni…..
  Sti pozitia mea in privinta lui Chitoiu,noroc ca economia functioneaza din inertie.Despre Tom Bugetel,doar de bine.
  De fapt Guvernul Ponta ramane in istorie ,guvernul in care unii ministrii au avut painea iar altii cutitul.Ori o asa viziune nu poate avea final fericit…

 23. sorin gyorgyfalvi spune:

  @ Filip G

  eu am zis ca in PSD ar trebui sa existe o revolta… in 2012 cind mi-a devenit clar ca in PSD s-a distins un grup condus de ponta care avea alte interese, de tradatori!

  Chiar si pentru faptul ca acea revolta nu s-a produs, poti sa-ti dai seama ca ponta le-a inchis gura la toti.. cu cite un os de ros!

  Daca pleaca si PNL de la guvern… o sa fie mai multe oase.

 24. Filip g spune:

  @sorin,
  UDMR,nu intra la guvernare gratis,lucrurile se complica.
  Poate discutam cum va fii in judete,cum se vor forma aliantele.
  Iar toate nemultumirile vor fii captate de Ponta,deci chestiunea cu oasele e relativa.
  Iar presiunea baronilor va fii vazuta cu ochiul liber de cetateni.

 25. sorin gyorgyfalvi spune:

  @ Filip G

  ca sa-ti dai seama de “prioritatile” lui ponta gindeste-te doar la ministerul marilor proiecte, dat pe mina lui… Sova :|

  Gaseste-mi un motiv, cit de mic, pentru care ai putea pune sef la un asemenea minister pe Sova! Cel il califica pe el sa conduca un asemenea minister? (in afara de cirdasia cu ponta) Pentru mine Sova e la fel de calificat precum era Udrea sa conduca un minister cu buget de 4.5 miliarde euro pe an… Apropos de analogie, ambii avocati! Adica experti in smecherii juridice prin care se pot da contracte grase fara sa le poata ataca nimeni. Si apropo de contracte, adu-ti aminte contractele facute de Videanu pentru Hidroelectrica pina prin 2018, de nu le-au putut desfiinta astia decit prin trecerea in insolventa a intreprinderii.

  Dupa mintea mea, si dupa umilele mele cunostinte tehnice, eu zic ca un astfel de minister trebuia condus de un intreprinzator vizonar adevarat, cum a fost Tariceanu, sau Johannis, sau chiar as fi adus ceva roman de succes din diaspora si i-as fi asigurat niste premise stabile de dezvoltare (buget, sprijin politic, etc…)

 26. Filip g spune:

  http://www.pesurse.ro/2014/02/24/ponta-mesaj-pentru-pnl-pe-facebook/
  Pentru mine e clar,imaginea publica a lui Ponta e praf.Un om politic cu coloana vertebrala nu se ascunde in spatele tastaturii sa comunice decizii.Ponta sa comunice votantilor PSD si eventual USD.

 27. epolitikon spune:

  @Filip g

  Referitor la cele spuse despre Chitoiu, obiectia mea este ca economia merge in jos. Pe o panta pe care aluneca pana si musca!

  In alta ordine de idei, sa-i umplu frigideru’ lu’ Ponta pt. ca au iesit tot soiul de hoti din puscarii si azi ni s-a furat o masuta de fier de pe etaj, pe care stateau florile, multe flori.

  Alt prieten a ramas fara internet pt. ca au furat cablurile Romtelecom.
  In loc ca reconstruim tara cu toti astia, inclusiv cu Nastase si Becali, le dam drumul sa umble liber pe strazi.

 28. sorin gyorgyfalvi spune:

  @ epolitikon

  multumeste-le celor care au militat pentru asta! Eu am fost tot timpul impotriva. La ce mai faci tone de legi daca prinzi hotii si le dai drumul?

 29. sorin gyorgyfalvi spune:

  @ epolitikon

  alt aspect: puscariasii in proportie extrem de mare sunt votanti psd. Nu prea o sa vezi votanti liberali la puscarie, cu exceptia celor infundati politic.

 30. epolitikon spune:

  @sorin g

  Ma indoiesc ca hotii, spargatorii si alti d-astia merg la vot, adica au simtul civic intr-atat de dezvoltat cata vreme nu se sinchisesc nici copiii astia cu BAC picat pe bune care se vaita ca n-au joburi.

  Iar despre liberali, eu n-as fi chiar atat de categoric ca sunt buni de reclame la detergenti (morali) pentru ca numai eu stiu suficienti incat sa nu-mi incapa in memoria SIM-ului de la telefon…

  Intr-un fel sau altul, 95% dintre cei care s-au bagat in politica au facut-o pentru avantaje materiale ori profesionale. Si de aici…multe altelte DAR despre asta vom mai vorbi si cu alte ocazii.

  Acum la breaking news e povestea cu iesirea PNL de la guvernare.

 31. Filip g spune:

  ‘Am un mesaj pentru toți alegătorii PNL si USL: Vreau ca PNL să rămâna pe toate funcțiile pe care le deține, vreau să rămână alături de mine, să îl dăm jos pe Băsescu și să guvernăm țara.’

  Adica il dam jos pe Basescu prin koabitare,eu propun sa recite acest text Ponta in fata oglinzii,suna ca dracu.
  Chestiuni de adormit copii nu sunt credibile.”Sa guvernam tara”,deci implicit recunoaste ca tara nu-i guvernata.In popor este o vorba,cand esti plictisit dati cu brisca-n c—e.Asa sisti ca traiesti ,zvarcolind-u-te de durere.Cam asta face ponta acum.

 32. epolitikon spune:

  Povestea cu “sa-l dam jos pe Basescu” e o perdea de fum in ochii prostimii.

  Guvernul trebuie sa creeze locuri de munca, sa aduca investitori, sa privatizeze, sa reformeze administratia, are multe de facut pentru ca JOS BASESCU nu tine loc de guvernare.

 33. Filip g spune:

  http://www.pesurse.ro/2014/02/24/sondaj-antonescu-e-vzut-principalul-responsabil-de/
  Asa si………..
  Chiar daca tara se indreapta intr-o directie gresita PNL sa ramana la guvernare de dragul koabitarii USL?
  Nu tine fratilorrrrrrrrrr!
  Cale de intors nu exista,ori,ori………..
  Baronii vor supravietuii,votantii simplii nu vor resimti iesirea PNL de la guvernare

 34. sorin gyorgyfalvi spune:

  @ Filip G

  ala-i mesaj de genu sa-i prostim pe prosti

 35. Buddha spune:

  Epolitikon
  Sa speram ca ai dreptate. Mi-as dori sa fie asa, iti spun sincer. Doar ca in ultima vreme Antonescu da cu bata in balta la fiecare aparitie publica. E greu sa-si mai refaca imaginea. Dar sa speram ca joaca tare si corect.

 36. Buddha spune:

  VV
  Maestre, stiu ca dvs nu puteti “da din casa” in perioada asta; probabil ca nici dvs. nu stiti clar ce se intampla.

  Dar as avea niste intrebari pt PNL, in speta pt al sau presedinte:
  1. Este mai mult decat evident ca insistenta aceasta cu Johannis a fost doar o momeala ca sa initieze ruperea. Dar de ce? II e mai bine candidatului Antonescu in opozitie? Ii e mai bine PNL-ului in opozitie?

  2. Daca ce spuneau dl Iliesiu si altii la tv (cum ca au incercat de multe ori sa vorbeasca la Senat cu Antonescu, dar ca au fost impiedicati de sefa acestuia de cabinet), cum crede dl Antonescu ca mai poate tine partidul in frau, daca nici macar nu se intalneste cu liderii acestuia? Cum este posibil ca o sefa de cabinet, secretara, consliera, ce-o fi ea, sa faca legea in partid si sa fractureze comunicarea dintre presedinte si filiale? De ce nu ia nimeni atitudine?

  3. De ce membrii marcanti ai PNL (printre care si dvs.) nu au luat atitudine in ultimele luni? Toata lumea se plange ca nu a fost consultata si probabil ca e adevarat, dar ce v-a oprit sa va cereti drepturile?! Pana la urma, sunteti oameni de stat, ce naiba, nu papusi! Tocmai din cauza lipsei de atitudine, veti fi bagati cu totii in aceeasi oala.

  4. Eu inca astept confirmarea ca Gusa e consilierul lui Antonescu. Si sper din tot sufletul sa nu fie adevarat.

 37. tudor spune:

  Buddha

  Ai dreptate, VV nu poate spune ce se intimpla in interiorul partidului.

  Pe de alta parte, la ce te poti astepta de la antonescu?
  Si a asumat vreodata ceva?

  Dupa campania prezidentiala din 2009 (scumpa si prost conceputa) a fost intrebat cum va achita pnl ul datoriile facute.
  Raspunsul domnuiei sale m a siderat: “nu e problema mea, e problema partidului!”

 38. elenick spune:

  gents,

  Daca ati mai lasati trancaneala contra PNL si antonescu – ca nu e momentul (nici blogul potrivit)ati vedea ca se lumineaza situatia. Ponta are un plan bine definit si isi va face guvern propriu pana pe 4 martie, a si spus. Asa cum am anticipat, scandalul in USL a pornit de la candidatura lui Johannis la Interne – minister dorit cu disperare de G. Oprea si de PSD in perspectiva alegerilor. In plus functia de vicepremier il califica drept un challenger pentru Ponta care nu se simte bine cu ministri puternici in jurul lui (vezi cazul lui VV de care s-a “intimidat”).

  Ii oferteaza direct pe ministrii cu care a lucrat bine – Campeanu, Chitoiu in vederea slabirii PNL si a reactiei ulterioare. Cred ca vom vedea ceva “rosii” din PNL care vor reveni la partidul mama. Azi a dat afara vreo 3 secretari de stat, parca a provocare.

  LA 17,30 e Conferinta lui Johannis la PNL. Ma astept sa renunte la f-tia de Ministru si vicepremier, pt. a nu se distruge USL. dar cred ca e prea tarziu…