O nedreptate care nu poate fi tolerată – destituirea poetului, prozatorului și managerului cultural Adrian Alui Gheorghe (cetățean de onoare al orașului Piatra Neamț datorită meritelor sale pe tărâmul culturii!) din funcția de director al Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț…

Festivitatea prilejuită, la Piatra Neamț și Humulești, de acordarea Premiului Național pentru proză „Ion Creangă” a fost umbrită de aflarea unei vești neverosimile: printr-o acțiune premeditată, susținută, din păcate, de Consiliul Județean Neamț, scriitorul Adrian Alui Gheorghe a fost dat afară din funcția de director al Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu”! O comisie de evaluare lipsită de calificarea necesară, dar cu scopuri precise, i-a acordat lui Adrian Alui Gheorghe pentru management necorespunzător nota… 6,89 (câtă precizie!). Inutil să vă spun că respectiva comisie nu și-a motivat în niciun fel decizia. Cum menținerea în funcție presupunea cel puțin obținerea unei note de șapte, comisia de evaluare a recomandat destituirea directorului, lucru pe care Consiliul Județean l-a făcut cu satisfacție și neîntârziat.Adrian-Alui-Gheorghe
Adrian Alui Gheorghe a înaintat o contestație pe care o prezint în anexă, enumerând o seamă de încălcări grave ale legii. Răspunsul la această contestație arată limpede că destituirea lui Adrian Alui Gheorghe era o decizie deja luată și orice intervenție s-a dovedit inutilă.
Această agresiune la adresa unuia dintre cei mai merituoși activiști culturali din țara noastră este scandaloasă. Biblioteca Județeană „G. T. Kirileanu” este una dintre cele mai active instituții de profil. Nu știu să existe vreun scriitor român important care să nu fi fost găzduit de Cupola aceste biblioteci, la invitația lui Adrian Alui Gheorghe. De altfel, biografia sa, pe care o anexez, este pilduitoare pentru neobosita sa activitate dusă pe tărâmul culturii și pentru recunoașterea internă și internațională a valorii operei sale.
Ceea ce s-a întâmplat zilele trecute în Piatra Neamț prin această conspirație împotriva directorului Bibliotecii Județene este rușinos. Consider că lumea culturală românească trebuie să ia atitudine împotriva felului în care unul dintre reprezentanții săi de prestigiu a fost alungat dintr-unul din templele Cărții românești, Carte pe care Adrian Alui Gheorghe a slujit-o cu devotament întreaga sa viață. Altminteri, ca lucrurile să fie și mai limpezi, Adrian Alui Gheorghe este cetățean de onoare al orașului Piatra Neamț datorită meritelor sale pe tărâmul culturii și, așa cum o arată fotografia de mai jos, a fost în mai multe rânduri onorat de concitadinii săi.

Iată, în încheiere, și un scurt text scris de Ana Blandiana, într-o vreme când nici ea, nici vreunul dintre noi nu ne închipuiam că așa ceva se poate întâmpla:

„Am fost cu puțin timp în urmă, de Ziua Poeziei, la Piatra Neamț și am fost profund impresionată, din nou, de frumusețea și grația orașului (este singurul oraș pe care îl știu căruia acest calificativ, făcut pentru fiinţe, i se potrivește) şi de deschiderea spre poezie, de comunicarea prin poezie a locuitorilor lui. Organizatorul sărbătorii poeziei era scriitorul Adrian Alui Gheorghe, în biroul de director al bibliotecii căruia am descoperit, alături de raftul intimidant al propriilor cărţi, pe acela cu volumele postume, surprinzător de numeroase, ale lui Aurel Dumitraşcu, editate, în numele prieteniei, de Adrian Alui Gheorghe. E greu să-ți imaginezi cum ar fi fost posteritatea lui Aurel Dumitraşcu, şi chiar dacă ar fi existat, fără devotamentul prietenului său şi e greu să nu fii tulburat de această legătură peste viaţă şi moarte a cărui autor este Adrian Alui Gheorghe.
(…) În ceea ce îl priveşte pe Adrian Alui Gheorghe, mulţi ani de zile el a locuit în amintirile mele prin acea întâlnire de la mormântul prietenului comun pe care o organizase şi prin superlativul altruist al prieteniei întru poezie. Acum, când cărţile publicate în ultimii ani l-au transformat într-unul dintre cei mai interesanţi romancieri contemporani, felul în care continuă să-şi editeze prietenul de adolescenţă, dăruindu-i fragmente din propria viaţă şi ţinându-l astfel în viaţă şi în actualitate, este mai tulburător încă şi, fără termen de comparație în istoria literaturii noastre.”

Anexe (Contestația și Biografia):

„Către Consiliul Judeţean Neamţ,

Domnului Ionel Arsene,
Preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ

Subsemnatul Adrian Alui – Gheorghe, director-manager al Bibliotecii Judeţene “G. T. Kirileanu” Neamţ, domiciliat în Piatra Neamţ, Str. Privighetorii, Bl. B 12, ap. 3, Jud. Neamţ, în temeiul art. 42 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/ 2008, formulez următoarea

CONTESTAŢIE

În urma evaluării managementului Bibliotecii Judeţene “G. T. Kirileanu” Neamţ, raportul de activitate pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016 a fost notat de comisia de evaluare cu nota 6,89 (şase virgulă optzeci şi nouă). Consider că nu au fost respectate dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/ 2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului Ministrului Culturii 2799/ 2015, plus Ghidul … emis în baza şi pentru aplicarea prevederilor OUG 189 / 2008 astfel:
- Comisia de evaluare trebuia alcătuită, potrivit art. 16, din acelaşi act normativ, în funcţie de specificul instituţiei, “ (…) din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate a instituţiei, în proporţie de două treimi”;
- Art. 5, alin. 2 din Ordinul Ministrului Culturii 2799/ 2015 precizează faptul că specialiştii din comisia de evaluare trebuie să fie din domeniul de activitate al instituţiei, cu alte cuvinte, în desemnarea specialiştilor autoritatea ar fi trebuit – în conformitate cu art. 5. alin (3) din acelaşi Ordin – să ţină cont de domeniul de activitate prevăzut în legea specială care reglementează activitatea Bibliotecii Judeţene “G. T. Kirileanu” Neamţ, respectiv Legea Bibliotecilor.
De asemenea, având în vedere structura Raportului de activitate, astfel cum acesta este prevăzută în anexa nr.4 la OMC nr. 2799 / 2015, specialiştii din comisie ar fi trebuit să aibă nu numai cunoştinţe ci şi experienţă – dovedite cu documente probante – în managementul Bibliotecilor publice întrucît ei trebuiau să evalueze atît sistemul organizaţional al instituţiei, cît şi situaţia economic – financiară, evoluţia indicatorilor de performanţă, ca şi gestiunea resurselor umane şi patrimoniale,
În mod concret, potrivit normelor legale, din Comisia de evaluare nu ar fi trebuit să facă parte dl. Lucian Strochi, profesor pensionar, persoană care – dincolo de calităţile intelectual-creative – nu are niciun fel de experienţă şi nici cunoştinţele necesare privind managementul unei biblioteci publice.
De altfel, şi în cazul evaluării precedente am contestat prezenţa în Comisia de evaluare a domnului Lucian Strochi, din aceleaşi considerente şi a fost înlocuit cu dl. Costache Munteanu, fost director al Bibliotecii Judeţene “G. T. Kirileanu”.
Comisia de evaluare nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute la art. 7. alin 1 şi 2 din OMC 2799/ 2015, care sună astfel la paragrafele c, e, h:
- (c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;
- (e) se deplasează, după caz, la sediul instituţiei, toţi sau o parte dintre membri, desemnaţi cu majoritate de voturi, în vederea evaluării activităţii managerului, pe baza raportului de activitate a acestuia;
- (h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management;
Totodată apreciez că membrii Comisiei de evaluare şi-au încălcat obligaţiile prevăzute la art. 8, alin. 1 şi 2 din acelaşi Ordin, mai ales paragrafele a, b, c, d:
- a) aplicarea corectă a legii;
- b) prioritatea interesului public;
- c) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
d) principiul imparţialităţii şi independenţei, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului;
Dincolo de aceste încălcări evidente ale normelor procedural stabilite prin actele normative mai sus invocate, consider că este revelator felul în care membrii Comisie de evaluare nu şi-au îndeplinit mandatul cu bună credinţă şi onestitate.
Consider, de asemenea, că notarea efectuată de către Comisia de evaluare nu reflectă calitatea Raportului de management, care a fost făcut după toate normele în vigoare; cîteva inadvertenţe formale din Raport nu pot să submineze activitatea managerială de pe parcursul unui an, în condiţiile în care activitatea Bibliotecii Judeţene “G. T. Kirileanu” Neamţ este de notorietate naţională, coeficientul de utilizatori ai serviciilor de bibliotecă, care dă, de fapt, nota întregii activităţi, este de 9,6 %, una dintre cele mai mari din ţară;
- programul minimal asumat de manager a fost realizat în proporţie de sută la sută, lucru verificabil în Raportul de evaluare;
- mai mult, structura Raportului de evaluare este aceeaşi din ultimii trei ani, în anul 2013 şi în anul 2014 nota a fost de 10, în anul 2015 nota a fost 9, 21;
- în condiţiile în care vizibilitatea şi datele statistice privind performanţa activităţii din Biblioteca Judeţeană “G. T. Kirileanu” Neamţ au crescut de la an la an, lucru care poate fi verificat pe site-ul instituţiei, în mass media locală şi naţională, e inexplicabil ca notarea managerului să scadă pînă la calificativul de “management defectuos”, total nerealist în raport cu activitatea din Bibliotecă.
În raport de considerentele mai sus arătate şi dispoziţiile legale invocate, vă rog să dispuneţi reanalizarea Raportului de evaluare şi pe cale de consecinţă admiterea contestaţiei.

Director – Manager,

Dr. Adrian Alui Gheorghe”

Adrian ALUI GHEORGHE – Biografie

Adrian ALUI GHEORGHE s-a născut la 6 iulie 1958, în loc. Grumăzești, jud. Neamț. Absolvent al facultății de filologie din cadrul Universității “Al.I.Cuza” din Iași, specializarea Română – Limba latină cu licența în anul 1986, cu teza “Paradigma erosului în poezia lui Ovidius”. Doctor în Filologie din anul 2004 cu teza “Tinerețe fără bătrînețe și sentimentul tragic al timpului” (Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași).
- Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1990 şi membru în Consiliul de Conducere al acestei uniuni în perioada 1996 – 2010.
- Este membru al PEN Clubului Român din anul 1990 şi vicepreşedinte al PEN Clubului Român în perioada 2014- 2016;
- Director al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ în perioada 1992 – 1993;
- Director al Direcţiei pentru Cultură a judeţului Neamţ din anul 1995 pînă în anul 2000 şi din 2004 pînă în anul 2013;
- Director al Bibliotecii Judeţene „G. T. Kirileanu” Neamţ din anul 2013;
- Co-fondator şi director al revistei de cultură „Antiteze” în perioada 1996 – 2007;
- Director al revistei de cultură, arte, atitudini „Conta”, din anul 2010;
- profesor asociat la Facultatea de Muzică din Piatra Neamț, filială a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, din anul 2005, unde a susținut și susține cursul de Estetică generală și estetică muzicală;
- membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România din anul 2012

Premii şi distincţii, participări internaţionale (selectiv):

- Premiul Uniunii Scriitorilor din România, pentru anul 2001, pentru volumul de poezie “Îngerul căzut” şi în anul 2015 pentru romanul „Laika”
- Meritul Cultural în grad de Cavaler, grad A, în anul 2000 şi Meritul Cultural în grad de Ofiţer, grad A, în anul 2010 conferite de Preşedinţia României;
- Cetăţean de onoare al municipiului Piatra Neamţ din anul 2005
- Premiul Festivalului de literatură româno-canadian « Ronald Gasparic » (Iaşi, 2008);
- Premiul Naţional de Poezie „Poesis”, Satu Mare, octombrie, 2008;
- Premiul „Balcanica” al poeţilor din Balcani, Brăila, 2010;
- A mai primit Premiul Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România pentru volumele: „Cîntece de îngropat pe cei vii” (1993), „Titanic şvaiţer. Momente şi schiţe” (1994), “Complicitate” (1998), “Goliath”(1999), “ România pe înţelesul tuturor “ (2004), pentru îngrijirea ediţiei “Carnete maro” (volumele I-IV) de Aurel Dumitraşcu (2006), pentru volumul de poezie „Paznicul ploii” (2010), pentru romanul „Urma” (2013); Premiul filialei Iaşi a USR pentru întreaga activitate, în anul 2013, la împlinirea vîrstei de 55 de ani; Premiul pentru Poezie al Revistei Convorbiri literare (2000), Premiul Revistei Ateneu, pentru poezie (2000), Premiul Salonului Internaţional de Carte de la Oradea, Premiul Asociaţiei Scriitorilor Bucovineni, Premiul Nichita Stănescu al Scriitorilor de Poezie de la Deseşti – Maramureş, pentru volumele Intimitatea absenţei (1992) şi Îngerul căzut (2001);
- A participat activ la evenimentele din decembrie 1989, a scris editorialul primului număr al ziarului „Ceahlăul” din 22 decembrie 1989, dar a refuzat titlul de revoluţionar şi avantajele sale .

*
- A efectuat mai multe stagii de management cultural şi politici culturale europene la Stockholm (1995, unde susţine comunicarea De la societăţile multiculturale spre o cultură unică, europeană susţinută în cadrul Conferinţei Internaţionale Dialog cultural în societăţi multiculturale) şi Varna (1999/ Bulgaria, unde susţine comunicarea Descentralizarea, o cale spre regăsirea identităţii comunitare);
- În anul 2012 participă la Congresul Scriitorilor Francofoni de la Alger, reprezentînd România, unde susţine o conferinţă pe tema „Autoficţiunea literară”, în anul 2013 face parte din grupul de scriitori care reprezintă România la Tîrgul Internaţional de Carte de la Frankfurt, alături de Nora Iuga, Nicolae Prelipceanu şi Florina Ilis iar în 2015 participă la Târgul Internaţional de Carte de la Belgrad, reprezentînd România alături de Eugen Simion, Răzvan Voncu, Ioana Pârvulescu.
- Opera sa, poezie şi proză, a fost tradusă în antologii în limbile germană, franceză, rusă, engleză, sîrbă, slovacă, cehă, spaniolă, arabă, suedeză.

OPERA

Ceremonii insidioase (Junimea, Iaşi, 1985), Poeme în alb-negru (Junimea, Iaşi, 1987), Intimitatea absenţei (Junimea, 1992), Cântece de îngropat pe cei vii (Panteon, 1993), Fratele meu, străinul (Timpul, Iaşi, 1995), Titanic şvaiţer. Momente şi schiţe (Timpul, Iaşi, 1997), Supravieţuitorul şi alte poeme (Axa, Botoşani, 1997), Complicitate (Libra, Bucureşti, 1998), Goliath. Proză scurtă (Libra, Bucureşti, 1999), Îngerul căzut (Timpul, Iaşi, 2001), Autoexecuţia (Convorbiri literare, Iaşi, 2002), Bătrânul şi Marta. Un romanţ şi câteva povestiri (Cronica, Iaşi, 2002; ediţia a II-a, Paralela 45, Bucureşti, 2005), România pe înţelesul tuturor (Conta, Piatra-Neamţ, 2003), Îngerul căzut, ediţia a II-a, (Timpul, Iaşi, 2003); Gloria milei (Cartea Românească, Bucureşti, 2003), Ce rost are să trăieşti în România tranziţiei? (Compania, Bucureşti, 2004; eseu social-politic), Podul (Axa, Botoşani, 2004, teatru), Tinereţe fără bătrîneţe şi sentimentul tragic al timpului (eseu, Conta, Piatra-Neamţ, 2004; ediţia a II-a TipoMoldova, Iaşi, 2012), Părintele Iustin Pârvu şi morala unei vieţi câştigate (Conta, Piatra-Neamţ, 2005); Poezii alese, antologie (Conta, Piatra-Neamţ, 2006), Cu părintele Iustin Pârvu despre moarte, jertfă şi iubire (Conta, Piatra-Neamţ, 2006), Părintele Iustin Pârvu: daruri duhovniceşti, (Conta, Piatra-Neamţ, 2007; ediţia a II-a Eikon, Cluj-Napoca, 2011), Părintele Iustin Pârvu: o misiune românească şi creştină (Conta, Piatra-Neamţ, 2008), O dramă la vînătoare. Antologie de poezie (Paralela 45, Bucureşti, 2008), Frig, roman epistolar, în colaborare cu Aurel Dumitraşcu (Conta, Piatra-Neamţ, 2008; ediţia a II-a 2014, Charmides, Bistriţa Năsăud), Iadul etic, iadul estetic (Timpul, Iaşi, 2008, conferinţe, studii, eseuri despre influenţa eticului asupra esteticului în societatea actuală), Paznicul ploii (Limes, Cluj-Napoca, 2010), Cucuta, antologie de poezie (TipoMoldova, Iaşi, 2011), Contribuţii la estetica umbrei (Tracus Arte, Bucureşti, 2012; eseuri, dialoguri, conferinţe), Părintele Iustin Pârvu: o misiune creştină şi românească, (Doxologia, Iaşi, 2013), Urma, roman (Cartea Românească, Bucureşti, 2013), Laika, roman (Cartea Românească, Bucureşti, 2014), Luna Zadar, roman (Cartea Românească, Bucureşti, 2016), Opera poetică (Paralela 45, Piteşti, 2016), Cîtă viaţă, atîta literatură, interviuri (Editura Junimea, Iaşi, 2016).

Ediții îngrijite

Îngrijitor al operei postume a scriitorului Aurel Dumitrașcu (1955 – 1990): volumele de poezie “Mesagerul”, Editura “Canova”- 1992; “Tratatul de eretică”, Editura “Timpul”, 1995; “Mesagerul – opera poetică”, Editura “Timpul”, 1997; “Fiara melancolică”, Editura “Axa”, 1998; « Scene din viața poemului », Editura « Conta », 2004 ; « Divina Paradoxalia », Editura « Paralela 45, 2006; « Lebăda care închide infernul. Poeme inedite », Editura Muzeul Literaturii Române, 2006 ; volumele I (2001), II (2003), III (2004) și IV (2005) ale jurnalului lui Aurel Dumitrașcu, “Carnete maro”, Editura “Timpul” (prefață, note bio-bibliografice, note explicative, indice de nume; proiectul este în derulare, sînt pregătite încă două volume) ; „Carnete maro”, ediţie integrală, vol I-II, 2011, Editura Conta;
- volumele postume ale poetei Maria Anegroaie, “Singurătate de înger”, Editura “Timpul”, 1997 și « Poemul cu o mie de inimi », Editura Conta, 2004 (îngrijire ediție, stabilire text, prefețe, note bio-bibliografice); a îngrijit volumele postume “Rețetă pentru un teatru perfect” al scriitorului și regizorului Eduard Covali (Editura “Conta”, 2004) și „Picătura de otravă” (Editura „Conta”, 2005; postfață, note bio-bibliografice); – a îngrijit volumul « Crîncenul veac XX și ororile sale », de Mihai David- Ghindăoani (Editura Timpul, 2005 ; stabilire text, îngrijire ediție, prefață, note); – a îngrijit volumul « Aiud însîngerat » de Grigore Caraza (Editura Conta, 2007 ; prefață); prefața romanului « Vals mediteranean », de Buket Uzuner (Turcia traducere Ana Andreescu), Editura Ars Longa, Iași, 2005, « Buket Uzuner : Ultima noapte de război, toată viața de iubire »

32 Responses to “O nedreptate care nu poate fi tolerată – destituirea poetului, prozatorului și managerului cultural Adrian Alui Gheorghe (cetățean de onoare al orașului Piatra Neamț datorită meritelor sale pe tărâmul culturii!) din funcția de director al Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț…”

 1. elenick spune:

  Este restauratie in toate domeniile de activitate, PSD-ul inlocuieste furibund toti suspectii de meritocratie si ocupa toate posturil publice, intr-un razboi fatis cu elitele neinregimentate, cu poprul roman si istoria insasi! Ne asteapta ani de stagnare -economica, sociala -si batut apa-n piua pe la televizor, in timp ce baronii partidului isi umfla buzunarele… Am mai trait filmul asta, dar e realiate, oricat ati incerca dvs sau d-l Tariceanu sa cosmetizati interpretarea…

  V-am intrebat ce credeti despre alegerea lui Macron in Franta, un exponent al distantarii de partidele clasice, de modul lor gaunos si pagubos, per total de a face politica/…tacere…

  O analiza ”desteapta” a ceea ce se intampla la noi, in timp ce Europa se framanta – scuze ca e din hotnews, poate reusiti sa o cititi…

  http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-21755594-puterea-nevazuta-explicatie-pentru-razgandirea-lui-dragnea-tariceanu-tema-gratierii-coruptilor.htm

   • Shadow spune:

    ce scrie preda este absolut fals
    Habar n-are de ce s-a intamplat in Franta. In realitate nici “micron” nu are habar. Construit in “laboratoarele puterii” acesta nu este un “politician anti sistem” ci profund prosistem.
    Aia cu fillon care era cel mai “pro -rus” dintre dreptaci m-a facut sa rad in hohote.

    Ce a gfacut fillon este LEGAL cu toate ca este imoral. In parlament si acum si in trecut e plin de astfel de cazuri.

    fillon a fost “facut” de asa zisul presedinte hollande in aceeasi maniera in care acesta l-a “facut” pe dsk ca sa ajunga el candidat al stangii. Un NIMENI care s-a inconjurat de NIMENI. De la prietenii sai intimi propulsati in posturi prea mari pt “tichiile lor mici” (ayrault, taubira, vals, macron, segolna fosta sa nevasta, etc, etc).

    hamon a fost “facut” de acelasi aparat holland-ez pt ca si-a permis sa faca, impreuna cu altii opinie separata fata de politica presedintelui care se ocupa mai mult de “juna sa gagica” decat de guvernarea Frantei. Nu exista guvernare mai proasta comparativ cu cea a lui hollande.

    tovarasul “micron” cum ii spun eu are “schelete grele” prin dulapuri, de la plecarea sa precipitata din aparatul de stat (cei care absolva ena – echivalent stefan gheorghiu francez, au nevoie de un decret semnat de presedinte si de tot consiliul de ministrii daca pleaca inainte de a “plati” prin anii de administrare costul facultatii – 15-20 de ani in functie de posturile ocupate, si trebuie sa ramburseze bani grei, chestie pe care micron nu a facut-o)

    cele 3 milioane “impuscate” repejor de catre acesta dupa numai 4 ani de “directorat” + asociat la Rotchild (abuz de pozitie in raport cu pozitia sa anterioara in administratie ca prin minune taman la controale fiscale, mai sa fie) care nu se ragasesc nicaieri pute de la km distanta iar fapta este cu mult mai grava decat cea a lui fillon.

    campania sa la las vegas, prietenii sai din tarile arabe, etc, etc.

    Sincer decat sa citesti aberatiile lui cristian preda poti gasi date despre macron pas cu pas in media franceza.

    • elenick spune:

     Multumesc pentru informatii/interpretari. Este limpede ca esti mai aproape de fenomen si mai afectat, in acelasi timp.

     Si totusi, ai votat-o pe Marine LePen? Asta explica unele atitudini si aici, pe blog… :)

     • Shadow spune:

      fals am votat blanc
      nu sunt extremist deci nu puteam sa o votez pe marine asa cum nu puteam sa votez un NIMIC precum macron
      dupa cum vezi nu explica nimic de pe blog

     • Shadow spune:

      ca idee elenick daca te intereseaza subiectul:
      daca le pen castiga alegerile actuale UE era inca suficient de puternica sa tina extremismul francez in haturi. Peste 5 ani nu o sa mai fie cazul, UE va fi mult mai slaba daca nu chiar “inexistenta” (a se vedea aberatiile junkeniene cu europa celor taspe viteze) iar in 5 ani le pen va putea sa se aleaga din primul tur. Nereusita lui macron va hrani perfect aparatul de propaganda populist.
      Sunt 11 milioane de electori care au votat le pen, Sunt 8,5 %care au votat blanc si aproape 3% votanti cu voturi nule cu un abstentionism de 25.5%. Voturile nule si blanc au crescut cu aproape 100% de la ultimele prezidentiale.
      Toti astia care nu au votat azi macron risca sa se dubleze in 5 ani.
      Prima decizie a lui macron este sa se treaca prin procedura de urgenta (foarte rar in franta echivalent al ordonantei de urgenta la romani) propria sa lege macron modificata neacceptata de parlament deja initial. Adica contractul de munca semnat intre un salariat si angajator sa nu mai poata fi atacata decat de angajator. Nu-ti face griji el nu o face pt intreprinderile mici si mijlocii franceze ci pt cele mari franceze si internationale.
      De ce o face ? Pt ca nu are majoritate parlamentara si se asteapta sa aibe peste o luna si jumatate. Ma indoiesc, atat voturile le pen cat si cele ale extremei stangi se vor inmulti.

      A doua este sa creeze institutia primei doamne. Musai altfel fondurile sale de campanie nu si-ar mai avea rostul.
      In duelul final intre le pen si macron, castigat de nimeni, circ total, le pen a avut o singura zicere hai sa-i zicem “de geniu”. ca franta dupa 7 mai va fi condusa de o femeie, ea sau merkel. 70% din francezi au fost de acord cu “zicerea aia”.

      Educatie “lula” a la macron. Scaderea numarului de copii in
      clase numai in zonele “defavorizate”. Nimic despre posibilitatea de a-ti alege singur scoala, chestie de neacceptat de pe vremea in care segolena a fost ministru al invatamantului. Imposibilitate pt un ministru al invatamantului de a cunoaste numarul de profesori in sistem.

      revenirea la 4 zile de scoala pe saptamana o alta aberatie macron. Azi eram la 4.5 zile pe saptamana si avand copii in sistemul public (nu pt multa vreme) stiu ca nu se face suficienta “scoala”.
      Facem insa in exces ecologie si alte aberatii ce tin de political correct.
      Economic in programul lui macron nu exista surse de finantare. Nu conteaza ca nu exista ele la le pen (ce te asteptai ca populistii sa se priceapa la economie?). Conteaza insa ca ele existau in programele fillon si hamon. Existau pana si in programul extremei stangi, chestie noua.

     • elenick spune:

      Shadow,

      Ma intereseaza si in mare stiu situatia de care vbesti din Franta, am rude apropiate care locuiesc acolo. Tot de la ei stiu ca reforma muncii de initiata de Macron este o chestie serioasa, care urmareste sa repuna munca pe prim plan pentru francezi, obisnuiti cu drepturi nelimitate ca salariati (dupa multi ani de guvernare socialista si sidicate ”stat in stat”), fapt ce afecteaza enorm competitivitatea si performantele economice. Macron este un liberal ca gandire economica, cu viziune (sanatoasa) a eliberarii de constrangeri a capitalului si orientare catre profit, si bineintele e suspectat ca e vandut lui Soros si ”ocultei” mondiale – propaganda dezinformatoare rusa a facut ravagii si printre francezi, tu esti un exemplu :). Nimic nou fata de experienta americana a alegerii lui Trump…

      Nu uita ca esti pe blogul unui economist de marca liberal, asa ca teoria conspiratiei impartasita de tine nu prea cred ca are adepti…

      PS. faptul ca ai votat blanc, spune multe despre tine, totusi… :)

     • Shadow spune:

      @elenick
      eu m-am prins ce informatii ai tu din Franta de multa vreme. macron nu este nici pe departe liberal.

      Spui prostii despre “reforma lui macron” care numai reforma nu este. Nici macar serioasa. Problema sindicatelor este o problema “pur administrativa”. Nu ai sindicate “serioase” in societati comerciale care nu au statul in board-ul de administratie. Societatile partial de stat sunt cele care au “drepturi suplimentare” pt salariati si nu cele private in acelasi mod in care sindicatele din invatamant, sanatate, etc sunt si ele puternice.
      A pune munca pe prim plan este sa omogenizezi legislatia pt toti la fel. Nu pt “privati” intr-un fel si pt cei care lucreaza chiar si partial la stat altfel. Statul in stat este sistemul de educatie. Acolo nu mai are nimeni nici un fel de control cum am dat si exemplu mai sus. E mostenit oarecum de la revolutie incoace. Cei care au creat un sistem de educatie au fost protestantii(hughenotii) si nu catolicii dupa care “capusele” statului l-au pus la colt indiferent de stanga – dreapta. Macron nu are nici un fel de gandire economica liberala ci una pur sistemica, sistemul actual. Viziunea sa nu este “sanatoasa” deloc. Cei care-si uita istoria isi distrug neamul.

      Nu exista decat orientarea catre profit a bancilor si amicilor sai ceea ce-l intereseaza pe macron. soros and comp ma faci sa rad, cred ca-i convine lui soros o “papusa” macron ca sa faca bani cu toate ca nu el este cel care l-a creat. Este creatia sistemului politic francez al celei de-a V-a republici si socialista de data “recenta”.

      Propaganda rusa? Este plecata cu “pluta” exact precum “maretul cristian preda” care nu vede decat rusi in jur. Tu esti exemplul perfect al acestei “frici intretinute” a unei Rusii atot puternice. E urmare a imbecilitatii pur europene ashton si barosso ca s-a ajuns la ce este acum cu rusia lui putin. E drept ca “popularii” europeni vand “gogosi” tuturor gradinarilor pe subiectul asta dar nu de alta Nuland a rostit celebra ei fraza “fuck UE” in fond ei nu sunt capabili sa recunoasca cand gresesc.

      Sunt foarte constient ca sunt pe bogul unui economist liberal de aceea l-am si felicitat pe dl Vosganian ca a tinut cont de ideile mele dinainte de alegeri cand am explicat de ce “impozitul” pe transe este mai bun pt Romania mai ales daca transa este mentinuta in jur de 10%. Tu sigur nu ai cum sa ai “adepti” pe idei economice pt ca nu reprezinta meseria ta. Despre liberalism am mari dubii ca intelegi ce inseamna. Lozincile simple nu ajung.

      faptul ca am votat blanc spune ca nu pot alege si refuz sa aleg intre doua RELE.

      Sa-ti fie foarte clar. o parte din argumentatia lui marine despre ue o impartasesc doar ca nu este gandita de ea ci preluata de la altii. De la putini si non vizibili liberali francezi si nu numai care totusi exista.

      Sistemul politic si media francez a reusit sa se mai perpetueze pt 5 ani dupa insa o sa fie macel si nimeni nu va mai putea sa scoata fn pt o lunga perioada de timp de la guvernarea Frantei.

      PS. 1. Nu te supara pe mine dar zau ca nu cunosti nici pb frantei nici pe cele europene. Iar la capitolul democratie si drepturile omului este la nivelul “hastag” rezist atat. Marea de manipulati europeni care a inceput deja de ceva vreme sa se imputineze si asta numai din cauza lipsei de meritocratie a societatilor europene, lipsei de libertate de a intreprinde, frica de a intreprinde si vointa de a “numi” si a ocupa “posturi caldute” pe salarii mari si impozite “ioc”.
      2. ca tot vorbesti de productivitate vezi ca Franta sta chiar bine si asta de ani de zile si fata de Germania si fata de SUA :-). Numai “socialistii aia de nordici ce ii mai depasesc. Nu-i bai ca Romania nu este pe “nici o scara” :-). Esti sigura ca vorbesti despre economie, liberalism si “lozincile” invatate din media romaneasca si nu numai? Nu de alta dar suntem pe un blog de economist liberal.

  • Să știi că nici PNL nu e mai prejos. Am avut ceva probleme în Bihor și ARad cu PNL, în privința reprezentării culturale.

 2. emi spune:

  “Meritul Cultural în grad de Cavaler, grad A, în anul 2000 şi Meritul Cultural în grad de Ofiţer, grad A, în anul 2010 conferite de Preşedinţia României;”
  Mai bine tac…

 3. elenick spune:

  Shadow,

  In concluzie este rau ca mie imi place de Macron, dar tu nu recunosti ca iti place Marine LePen/ideile ei, pe care le impartasessti!! Asta DA, democratie :)

  PS esti la fel de patimas in toate, ca in polemica despre ”orice” cu mine? :) :)

  • elenick spune:

   PS2 imi place Macron pt ca poate fi sursa de inspiratie:

   http://www.ziare.com/international/alageri-franta/macron-si-noi-1464881

   • Mihail spune:

    Eu…nu stiu ce sa zic, Shadow pare ca stie ce vorbeste.
    Noul Presedinte imi este simpatic doar pentru mariajul lui, pentru meritele, presupuse, ale sotiei.
    Acum, trebuie sa ronţai toate afirmatiile lui Shadow.

    • elenick spune:

     Mihail,

     Hai sa te ajut putin. Shadow zice ca el a fost parintele cotei de impozitare progresiva – pe ”transe” de 10%, de l-a ”influentat” in bine pe VV, samd… Se pare ca VV a luat-asa , cam pe nemestecate, si a varsat-o direct la PSD, astfel incat iata ce a iesit in final : Taxa pe coliva! :)

     http://psnews.ro/taxa-pe-coliva-cat-mai-reala-ajutoarele-de-inmormantare-impozitate-173580/

     PS. Poza este geniala! :) Shadow, daca in Franta fiind sfaturile tale sunt asa de bine implementate, ce ne-am face cu tine loco??? :) :) :)

     • Shadow spune:

      @fals elenick
      1.nu imi plac cum am scris mai sus ideile “personale” ale lui le pen. Am insa o seama de idei vizavi “iportate” de le pen de la unii inteligenti despre “constructia europeana”, de altfel vad ca sunt pe aceeasi lungime de unda cu Tariceanu.
      2. Nu am fost parintele cotei de impozitare progresive cu o limitare de 10%. Discutia este mult mai veche (de pe vremea lui pogea and comp) si vine de pe un blog de economisti care azi sustin usr-ul.
      3. Franta are o impozitare progresiva cu un accent foarte mare pe veniturile mari. De altfel imbecilul de vals a “tras treptele” si mai jos ca sa impoziteze cu si mai mult clasa de mijloc dar si clasa saraca. Cei bogati au ei grija sa-si “optimizeze” fiscal beniturile. Dadeam exemple anul trecut cu “veniturile pe familie” (chestia aia cu gospodaria de la psd-isti) si media pe care o platesc eu si navasta-mea pt o familie de 2 adulti si 3 copii. Pe venituri net mai mari fata de Romania in medie noi platim 15% si nu “maretul 16%” care il sustii tu fara sa gandesti. Eu sustineam anul trecut ca 16% este o cota prea mare pt clasa de mijloc si de jos in Romania.
      4. Franta are inca un impozit pe “fortune” (aberatie totala). Peste o anumita valoare a proprietatilor (mobile si imobile) de exemplu 1 milion de euro daca nu ma insel esti pus sa platesti impozit in plus celui de venit ca procent din “avutie”. Ca idee hollande presedintele inca 2 zile al frantei si a sa sotie segolena cand erau impreuna plateau impozit “pe fortune”. Costul controlorilor fiscali care urmaresc acest impozit pe “fortune” depaseste ceea ce colecteaza acest impozit pe o populatie de 3000 si ceva de persoane. Binenteles macron fost ministru al economiei nu a zis nici pas pe impozitul asta (a zis doar in campanie ca o sa-l suprime el). Toata “dreapta” sustine de ani de zile asta dar nu o face pt simplul motiv ca va naste “rascoale”.
      5. Franta are inca impozit forfetar creat si in Romania de pogea, boc si compania. Doar ca modul de aplicabilitate este mult diferit si permite antreprenorului sa se descurce platind minim.

      Sfaturile mele nu sunt implementate in Franta, nu sunt parte a guvernului, nu am lucrat niciodata la stat doar la privat.

      Ai nevoie de mult ajutor si de multa lectura pt ca nu numai ca nu ai nici un fel de intelegere al unor fenomene economice dar nici ceea ce-ti transmit asa zisii tai “prieteni francezi” nu intelegi(imi este greu sa cred ca ei stau in franta si nu inteleg).

 4. Mihail spune:

  Am prins, in seara aceasta, o codiţa din emisiunea la A3, unde a fost si dl. Vosganian.
  Am prins, fix, clipa când vorbea despre Serban Nicolae. A zis ceva si despre Cazanciuc, dar nu eram pe faza.
  Okay, eu am votat ALDE, dar stiind ca este la “pachet” cu PSD.
  Pacala tot a bâzâit, tot a mârâit, chiar a si zbierat uneori, iar eu am incercat ca sa am o atitudine optimista. Sa cred in votul meu.
  Bun, ramane doar plimbarea la Livepool.
  In rest, pe mine Dragnea m-a dezamagit definitiv. Este manipulat, de aia din “binom” fac ce vor cu el.
  Nu-mi este usor sa recunosc ca am risipit prosteste un vot.
  …dar daca-l condamna ?

 5. Mihail spune:

  Nu cred, acum este folositor, raspunde la comenzi.
  Sa-l pui pe Cazanciuc, omul care a sustinut-o 100% pe Luluţa ?

 6. Adam Mareș spune:

  La ce ne puteam aștepta de la PSD?! Lor le plac politrucii, nu oamenii de cultură! Dacă mai sunt și un pic rezistaci, îi rad, ca pe Adrian Alui Gheorghe. :-(